INLOGGEN >>

ALGEMENE VOORWAARDEN – baby.skills B.V.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, baby.skills B.V., met jou sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@baby-skills.com of per post: baby.skills B.V. Gooiland 2a, 1948 RC Beverwijk. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten
Wij verkopen Kinderproducten. Specifieker: een kalender om de motoriek van baby te stimuleren.

Artikel 2 – Registratie
Je moet je registreren om een product te bestellen. Je moet hiervoor je persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Die persoonlijke gegevens moet je naar waarheid invullen en actueel houden. We beschermen je persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Advies is om een sterk wachtwoord voor je account te gebruiken en geef je wachtwoord nooit aan anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van je account (bijvoorbeeld: als een ander met jouw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Je kan in onze webshop betalen met Ideal.
De verzendkosten komen voor jouw rekening.

Artikel 4 – Leveringen
Wij leveren je product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt je adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. DHL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om je bestelling binnen twee werkdagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij je hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van je bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kun je ons verzoeken om (a) het bedrag dat je voor het product betaald hebt, meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour
Je mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat je het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kan je doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@baby-skills.com. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet je het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 30 dagen dagen het volledige aankoopbedrag terug . De kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je het product wilt behouden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het product wilt houden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling
Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@baby-skills.com. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 14 werkdagen dagen nadat we jouw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen 7 werkdagen dagen een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met jou sluiten, is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Noord-Nederland bevoegd.